Algemene verkoopsvoorwaarden


1. deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen van producten op de website van Animalis-pet society (hierna Animalis) geregistreerd bij het register van rechtspersonen onder het nummer BE0657.612.488. Het hoofdkantoor is gevestigd in België, 5310 Waret-La-Chaussée, grote baan 11
E-mail: info@animalis.be
Bestellen van een product binnen de site www.animalis.be online store verschijnen, wordt ervan uitgegaan dat de volledige aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden.
Dientengevolge, erkent de klant perfect op de hoogte gesteld dat zijn akkoord over de inhoud van deze algemene voorwaarden niet de ondertekening van dit document vereist, voor zover de klant om online te bestellen wenst het producten in de winkel van de website.


2. de klant heeft de optie voor het opslaan of bewerken van deze voorwaarden, op voorwaarde dat zowel de back-up dat de editie van dit document, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid vallen.
Animalis kan deze verkoopvoorwaarden op ieder onderwerp van de tijd om deze wijzigingen op de site wijzigen. De lopende overeenkomsten blijven evenwel onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het tijdstip van het sluiten van de verkoop. U wordt geadviseerd om regelmatig te verwijzen naar de nieuwste versie van de algemene verkoopvoorwaarden beschikbaar op de site.
"Consument": natuurlijke of rechtspersoon eenieder die verwerft of gebruikt, voor doeleinden alleen onprofessioneel, producten of diensten aangeboden op de website. Als een consument heeft de klant dus specifieke rechten, die zou worden op losse schroeven in het geval waar de producten of diensten die zijn gekocht via de website zou eigenlijk een relatie met zijn professionele activiteit.
"Professional": iedere persoon die niet voldoet aan de bovenstaande definitie van de consument.

3 Animalis zal reageren op uw bestelling binnen de grenzen van de beschikbare voorraden of voorraden van haar leveranciers. Verzendingstijden zijn 2 tot en met 2 week, dagen voor de België. Echter als ondanks zijn waakzaamheid producten bleek te zijn niet beschikbaar na uw bestelling, Animalis zal u informeren per e-mail en zal u uitnodigen om te annuleren of wijzigen van uw bestelling.

4. de beschikbaarheid van de producten wordt altijd weergegeven op onze site op indicatieve wijze. In principe is een product 'voorradig' aangegeven onmiddellijk beschikbaar. Echter Animalis niet aansprakelijk als de voorraad niet langer hetzelfde als de datum waarop de order is gemaakt. Downtime is algemeen bekend op de website.
Als Animalis kan niet het verkrijgen van een product van de kant van haar leveranciers binnen een redelijke termijn stuurt het (bv. in geval van niet op voorraad bij de leverancier zelf), maar de vertraging van de klant verstrekt via elektronische post. De laatste kan dan kiezen om te annuleren of zijn orde, op basis van deze nieuwe informatie uit te wisselen. Geen annulering sancties zullen worden toegepast voor dergelijke annulering van bestelling.
Animalis behoudt zich het recht voor het verzenden van de order in twee of meer tijden als een product niet beschikbaar was. Deze verzending zal worden geen extra kosten aan de klant (de laatste niet betalen dat zodra de kosten van levering aangegeven bij de bestelling).

5. in afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek, eigenschap verkocht of geleverd blijven het exclusieve eigendom van Animalis, tot volledige betaling van de bestelling.
De risico's die samenhangen met de overdracht van eigendom van de producten, is afhankelijk van de vraag of de klant kiest voor het verzenden van zijn bestelling via een niet-beveiligde transmissie (post) of via een veilige transmissie.
Als de bestelling per post verzonden wordt, zijn alle risico's van verlies en schade met betrekking tot de goederen in kwestie de verantwoordelijkheid van de klant vanaf het moment van de bestelling. Items gekocht reizen zo op het risico van de koper.
Als de klant voor een veilige verzending kiest, zal Animalis de kosten van schade (diefstal, schade, missing items) het product en in dit geval terugbetaling vervoerskosten.

6. de prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro alle belastingen, exclusief verzendkosten. Leverings- en verzendkosten betalen aan de klant (tenzij bijzondere voorwaarden vermeld op de website). Ze worden weergegeven, rekening houdend met de informatie die door de relatieve client in plaats van de levering.
Animalis behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment wijzigen. Animalis is het ermee eens echter prijzen toe te passen die u bij de bevestiging van uw bestelling vermeld.

7. moet de volledige prijs worden betaald op het tijdstip van uw bestelling.
Op geen enkel moment, worden betalingen niet beschouwd als een deposito of voorschot betalingen. Alle bestellingen zijn betaalbaar in EURO. Te betalen voor uw bestelling, u hebt de volgende betaalmiddelen: credit card (Mastercard), paypal, Hipay of bedragen in euro overschrijven naar de rekening van Animalis.
In het laatste geval zijn de producten voorbehouden aan de aandacht van de klant gedurende 7 werkdagen vanuit de order in behandeling betaling. Eenmaal voorbij deze termijn, wij kan besluiten om de bestelling te annuleren.
Garandeert u aan Animalis van alle de vereiste machtigingen beschikt om de betalingsmethode te gebruiken hebt wanneer u de inkooporder opslaat. Animalis behoudt zich het recht op te schorten of te annuleren van een bestelling of levering, ongeacht hun aard en niveau van uitvoering, in het geval van niet-betaling of betaling incidenten van elk bedrag dat verschuldigd zou zijn. De levering van een nieuwe opdracht kan worden opgeschort in geval van laattijdige betaling van een vorige bestelling, onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst. Animalis behoudt zich het recht te verzoeken een fotokopie van uw identiteitskaart en/of de bank ontvangst voor elke betaling per credit card.

8. de producten gekocht op Animalis worden geleverd in Europa. Zij zal verlost worden naar het adres vermeld op het bestelformulier. De keren dat getoond op de artikelkaart worden de indicatieve termijnen en corresponderen met vertragingen verwerking van verzending waarnaar de levertijd wordt toegevoegd.
Animalis niet aansprakelijk voor de gevolgen veroorzaakt door een vertraging bij de levering aan de verantwoordelijkheid van het standpunt gerelateerde. Zal er geen restitutie van de orde, zolang het niet zal worden teruggegeven aan l ' afzender of geadresseerde met late aankomst.
In geval van betaling via overschrijving, zal de bestelling worden verwerkt alleen na ontvangst van het bedrag. Dienovereenkomstig, de termijnen in dit geval zijn die op de dag van ontvangst van de betaling en kan daarom worden gewijzigd ten opzichte van die vermeld op de dag van de bestelling. Als u besluit uw bestelling te annuleren nadat de betaling en de volgorde is al verzonden voor levering, zal Animalis de restitutie van dit product op de volledige ontvangst maken. Het is raadzaam het product te retourneren in de oorspronkelijke staat.
Risico's verbonden aan uw producten zal na ontvangst van de producten worden overgedragen.

9. een reserve op het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd perceel, al geopend...) dienen te worden gemeld aan Animalis binnen 24 uur na ontvangst van het product.
Elk probleem met betrekking tot de items die zijn opgenomen in het package (ontbrekende object, komt niet overeen met de volgorde...) dienen te worden gemeld aan Animalis binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het pakje. Geen bericht na deze tijd zal meer de verantwoordelijkheid van Animalis en dus zal niet worden terugbetaald noch vervangen.

10 Animalis verbindt zich ertoe te vergoeden of te ruilen u produkten die niet overeenkomt met uw bestelling. In dit geval, dank u vriendelijk uitvoerig verslag door mail info@animalis.be en verzenden naar Animalis het product. Animalis zal gaan volgens uw keus, uitwisseling of terugbetaling van het product. Het verzoek moet worden gedaan binnen 14 werkdagen na de levering. Elke bewering buiten deze periode zal niet worden geaccepteerd.
Het is raadzaam om te verwijzen naar de Animalis producten in de staat waarin u ze ontvangen hebt met alle van de resultaten (accessoires, verpakking, instructies,...). In ieder geval krijg je de waarborg voor verborgen gebreken garantiebepalingen.

11 belangrijk: als de klant niet aanwezig tijdens de levering is en niet zijn pakket bij het postkantoor intrekt binnen 15 dagen, het pakket is teruggestuurd naar de Animalis in dit geval, Animalis zal het pakket terug naar de klant alleen wanneer dit perceel heeft in ruil ontvangen (of uphol Beer mail verlies), en de verzending van deze tweede mailing zal worden gevraagd aan de klant, en dit zelfs als blijkt dat het postkantoor niet merkte.

12. heeft volgens de wet van 14 juli 1991, de consument het recht in kennis te stellen van de verkoper dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product.
Het is aanbevolen om de producten te Animalis in een perfecte staat van doorverkoop, in hun oorspronkelijke staat (verpakking, accessoires, nota), naar behoren verzegelde, en een kopie van de factuur of het recht op levering binnen 14 dagen retour sturen.
Elk product beschadigd, onvolledige, beschadigde, of waarvan de originele verpakking beschadigd is, zal niet worden terugbetaald noch geruild.
De consument die gebruik wenst te maken van dit recht, moet contact opnemen met Animalis binnen 14 werkdagen via info@animalis.be

13. de geïnformatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de Animalis in redelijke voorwaarden voor veiligheid, zal worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en de betalingen heeft plaatsgevonden tussen de onderdelen.
De archivering van bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame ondersteuning dat kan worden geproduceerd als bewijs.

14. de foto's en teksten te illustreren en beschrijven van de producten op deze site zijn niet contractueel en alleen voor informatiedoeleinden. Animalis neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de foto's of teksten op deze site. Bovendien, technische informatiebladen en beschrijvingen van de producten van onze partners of leveranciers wijst Animalis elke verantwoordelijkheid voor de geldigheid van hun inhoud.

15. zonder beperking van de werkingssfeer van de huidige algemene verkoopvoorwaarden, geen vordering dan ook tegen de afgeleverde producten, niet levering van producten of andere kan niet hoger zijn dan het bedrag van de aankoopprijs van de producten die aanleiding hebben gegeven tot een verzoek om schade en belangen. In geen geval Animalis kan niet worden gehouden aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade dan ook schade (zelfs als de geboorte van dergelijke schade bekend was of zijn door de Animalis geweest kon) in verband met haar producten, hun gebruik, de verkoop of de website.

16 Animalis zal haar uiterste best doen om zijn verplichtingen maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of falen van levering die voortvloeien uit omstandigheden buiten haar controle, zoals stakingen, oorlogen, rampen natuurlijke of andere die voorkomen dat de productie, vervoer of levering van producten.
In geval van vertraging, Animalis in de kortste tijd zijn verplichtingen zal nakomen en behoudt zich het recht voor het distribueren van de resterende goederen tussen klanten op een billijke manier.

17. bij het plaatsen van uw bestelling, u uw toestemming geven voor Animalis winkels, verwerken en gebruiken van gegevens verzameld uit uw bestelformulier. Sommige van deze informatie kan worden overgedragen aan de bedrijven die betrokken zijn voor de levering van uw producten. Bij het plaatsen van uw bestelling en als u op uw bestelformulier aangeven, ook geeft u uw toestemming voor Animalis overdracht van dergelijke gegevens naar andere bedrijven waarvan de producten beschikbaar voor verkoop op de website van Animalis zijn, zodat u informeren over andere producten en diensten die voor u van belang zijn.
Te verzetten tegen de overdracht van dergelijke gegevens aan deze bedrijven, om u te informeren over andere producten en diensten Animalis of derden, moet u uw weigering in de juiste sectie van het bestelformulier aangeven. Kunt u een kopie van de gegevens die bij ons over u door het sturen van een schriftelijk verzoek. Als één van de gegevens die bij ons over u onjuist is, zal het op uw schriftelijk verzoek worden gecorrigeerd.

18 Animalis zal haar best doen om te proberen der minne een geschil op te lossen. Als u niet tevreden door de wijze van beslechting van het geschil bent en u om een beroep op de bevoegde rechtbanken wilt, gelden de volgende regels. Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke partij verleent exclusieve bevoegdheid, zodat elk geschil onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van namen (België is).